1/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger

Částka: 001 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. ledna 1964 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 20. listopadu 1963 Nabývá účinnosti: 11. září 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

1

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 17. prosince 1963

o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger


      Dne 11. září 1963 byla v Brně podepsána Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a dne 13. září 1963 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger.

      Vláda Československé socialistické republiky schválila uvedené Dohody dne 20. listopadu 1963.

      Dohoda o vědecké a technické spolupráci podle ustanovení článku 9, odst. 1 vstoupila v platnost dne 11. září 1963 a Dohoda o kulturní spolupráci podle ustanovení článku 9 vstoupila v platnost dnem 13. září 1963.
. . .

Zavřít
MENU