105/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943

Částka: 059 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. prosince 1963 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 17. prosince 1963 Nabývá účinnosti: 10. prosince 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

105

 

V Y H L Á Š K A

 

ministra zahraničních věcí

 

ze dne 17. prosince 1963

 

o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci

mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik

ze dne 12. prosince 1943

 

 

       Dne 27. listopadu 1963 byl v Moskvě podepsán Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943.

 

       S Protokolem vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 4. prosince 1963 a president republiky jej ratifikoval dne 7. prosince 1963.

. . .

Zavřít
MENU