100/1963 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a chovanců v domovech mládeže

Částka: 056 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. prosince 1963 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 12. prosince 1963 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1964
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 1/1977 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1977
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU