94/1963 Sb.Zákon o rodině

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. prosince 1963 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. prosince 1963 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1964
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

94

Zákon o rodině

ze dne 4. prosince 1963


      Vybudování socialismu v Československu se významným způsobem projevilo i v oblasti rodinného, manželského a osobního života občanů našeho státu. Společnost usiluje všemožně o to, aby morálka socialistické společnosti se stala základem všech vztahů v rodině, manželství a při výchově dětí. Ochrana manželství, mateřství, rodiny, zájmů všech dětí, jakož i zvýšená péče o rodiny s více dětmi je uskutečňována celou naší společností.

      Aby tyto zásady byly vyjádřeny v právním řádu republiky, usneslo se Národní shromáždění Československé socialistické republiky na tomto zákoně o rodině:


Základní zásady

Článek I

      Manželství v naší společnosti spočívá na pevných citových vztazích mezi mužem a ženou. Oba jsou si v něm rovni. Hlavním společenským účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.


Článek II

      Rodina založená manželstvím je základním článkem naší společnosti, která všestranně chrání rodinné vztahy.


Článek III

      Mateřství je nejčestnějším posláním ženy. Společnost poskytuje mateřství nejen svou ochranu, ale i veškerou péči, zejména hmotnou podporou matky i dětí a pomocí při jejich výchově.


Článek IV

      Rodiče jsou odpovědni společnosti za všestranný duševní a tělesný rozvoj svých dětí a zvláště za jejich řádnou výchovu tak, aby jednota zájmů rodiny a společnosti byla upevňována.


Článek V

      Společnost dbá o výchovu dětí a uspokojování jejich hmotných a kulturních potřeb, pečuje o ně a chrání je prostřednictvím státních orgánů, společenských organizací, školy, kulturních, osvětových a zdravotnických zařízení.
. . .

Obsah předpisu:
Část první - Manželství
Hlava první - Vznik manželství
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Hlava druhá - Okolnosti vylučující uzavření manželství
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Hlava třetí - Vztahy mezi manžely
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
Hlava čtvrtá - Zánik manželství smrtí, prohlášením manžela za mrtvého
§ 22  
Hlava pátá - Rozvod
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
Část druhá - Vztahy mezi rodiči a dětmi
Hlava první - Výchova dětí
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
Hlava druhá - Účast společnosti při výkonu práv a povinností rodičů
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
Hlava třetí - Určení otcovství
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
Hlava čtvrtá - Osvojení
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
Hlava pátá - Výchova a zastupování nezletilého, jehož rodiče nemohou svá práva a povinnosti vykonávat
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
Část třetí - Výživné
Hlava první - Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
§ 85  
§ 86  
§ 87  
Hlava druhá - Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
§ 88  
§ 89  
§ 90  
Hlava třetí - Vyživovací povinnost mezi manžely
§ 91  
Hlava čtvrtá - Příspěvek na výživu rozvedeného manžela
§ 92  
§ 93  
§ 94  
Hlava pátá - Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
§ 95  
Hlava šestá - Společná ustanovení
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
Část čtvrtá - Závěrečná ustanovení
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108  
§ 109  
Zavřít
MENU