90/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazů pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, kosmickém prostoru a pod vodou

Částka: 052 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 12. prosince 1963 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 6. prosince 1963 Nabývá účinnosti: 17. října 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

90

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 6. prosince 1963

o Smlouvě o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou


      Dne 5. srpna 1963 byla v Moskvě sjednána Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou.

      Smlouva byla jménem Československé socialistické republiky podepsána v Moskvě, v Londýně a ve Washingtonu dne 8. srpna 1963. Smlouva vstoupila v platnost na základě článku III odstavce 3 dne 10. října 1963, tj. v den, kdy uložily své ratifikační listiny v Moskvě, v Londýně a ve Washingtonu vlády Svazu sovětských socialistických republik, Velké Británie a Spojených států amerických.

      Se Smlouvou vyslovilo Národní shromáždění Československé socialistické republiky souhlas dne 5. prosince 1963 a president republiky ji ratifikoval dne 10. října 1963.
. . .

Zavřít
MENU