89/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o karnetech E.C.S. pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A.T.A. pro dovozní celní záznam zboží

Částka: 051 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 11. prosince 1963 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 21. listopadu 1963 Nabývá účinnosti: 21. března 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

89

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

o Celní úmluvě o karnetech E. C. S. pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A. T. A. pro dovozní celní záznam zboží


      Dne 1. března 1956 byla v Bruselu sjednána Celní úmluva o karnetech E. C. S. pro obchodní vzorky.

      Dne 21. prosince 1962 byla u belgického ministerstva zahraničních věcí uložena listina o přístupu Československé socialistické republiky k uvedené Celní úmluvě. Podle svého článku XXII, odstavce 3 vstoupila Úmluva pro Československou socialistickou republiku v platnost dne 21. března 1963.

      Dne 6. prosince 1961 byla v Bruselu sjednána Celní úmluva o karnetu A. T. A. pro dovozní celní záznam zboží.

      Dne 21. prosince 1962 byla u generálního tajemníka Rady pro celní spolupráci se sídlem v Bruselu uložena listina o přístupu Československé socialistické republiky k uvedené Celní úmluvě. Podle svého článku 21, odstavce 1 vstoupila Úmluva v platnost dne 30. července 1963 a tímto dnem vstoupila rovněž v platnost pro Československou socialistickou republiku.

      Český překlad Úmluv se vyhlašuje současně. Přílohy k Úmluvám jsou k nahlédnutí v Československé obchodní komoře.


David v. r.


Celní úmluva

o karnetech E. C. S. pro obchodní vzorky


      Vlády, jež podepsaly tuto Úmluvu, přejíce si usnadnit dočasný dovoz i dočasný vývoz obchodních vzorků, přihlížejíce k záměrům Mezinárodní úmluvy o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, uzavřené v Ženevě dne 7. listopadu 1952 a vyložené k podpisu dne 1. února 1953, dohodly se na tomto:
. . .

Zavřít
MENU