88/1963 Sb.Vyhláška ministra financí, předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a předsedy Státní plánovací komise o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky

Částka: 050 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. prosince 1963 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 30. listopadu 1963 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1964
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 93/1965 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1966
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU