85/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.)

Částka: 048 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. listopadu 1963 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 30. října 1963 Nabývá účinnosti: 1. října 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

85

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 30. října 1963

o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě
(č. 13/1963 Sb.)      Nótou velvyslanectví Československé socialistické republiky v Paříži ze dne 27. června 1963 a nótou velvyslanectví Republiky Senegal v Paříži ze dne 1. října 1963 byla sjednána dohoda mezi vládami Československé socialistické republiky a Republiky Senegal o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.).

      Doplněk vstoupil v platnost dnem 1. října 1963.

      Český překlad nót velvyslanectví Československé socialistické republiky v Paříži a velvyslanectví Republiky Senegal v Paříži se vyhlašuje současně.
. . .

Zavřít
MENU