84/1963 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní mzdové komisi

Částka: 048 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 22. listopadu 1963 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. listopadu 1963 Nabývá účinnosti: 22. listopadu 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 113/1965 Sb. Pozbývá platnosti: 10. listopadu 1965
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU