75/1963 Sb.Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů

Částka: 043 Druh předpisu: Ústavní zákon
Rozeslána dne: 7. října 1963 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. září 1963 Nabývá účinnosti: 7. října 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 112/1967 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1968
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU