73/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou

Částka: 041 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. září 1963 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 17. září 1963 Nabývá účinnosti: 4. července 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 87/1977 Sb. Pozbývá platnosti: 20. června 1977
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU