72/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě

Částka: 041 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. září 1963 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 13. září 1963 Nabývá účinnosti: 12. července 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

72

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 13. září 1963

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě


      Dne 22. října 1962 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě.

      Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 16. ledna 1963; schválení bylo oznámeno jugoslávské straně nótou ze dne 6. února 1963. Vláda Federativní lidové republiky Jugoslávie Dohodu schválila dne 22. ledna 1963; schválení bylo oznámeno československé straně nótou ze dne 12. července 1963.

      Platnost ustanovení článku 28 vstoupila Dohoda v platnost dne 12. července 1963.
. . .

Zavřít
MENU