71/1963 Sb.Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby některým pracovníkům v hutních provozech

Částka: 041 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. září 1963 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. září 1963 Nabývá účinnosti: 30. září 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

71

 

V L Á D N Í  N A Ř Í Z E N Í

 

ze dne 16. září 1963

 

o stanovení doby trvání základní služby některým pracovníkům

v hutních provozech

 

 

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 27 odst. 3 branného zákona č. 92/1949 Sb. ve znění zákona č. 19/1958 Sb.:

 

 

§ 1

 

(1) Doba trvání základní služby určeného počtu odvedenců - pracovníků v hutních provozech, a to tavičů u vysokých pecí a jejich pomocníků, tavičů-ocelářů a jejich pomocníků, valcířů a jejich pomocníků, bílých zedníků, hutních kovářů, slévačů, strojvedoucích a jejich pomocníků a posunovačů technologické a hutní dopravy, kteří nastoupí základní službu v létech 1963-1965, se stanoví na 12 měsíců.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU