69/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou

Částka: 040 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 17. září 1963 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 3. září 1963 Nabývá účinnosti: 4. července 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

69

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 3. září 1963

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou


      Dne 4. června 1961 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou.

      Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 23. srpna 1961. President Somálské republiky ratifikoval Dohodu dne 9. února 1963 a předseda vlády Československé socialistické republiky potvrdil schválení Dohody listinou ze dne 24. dubna 1963. Výměna listin o schválení Dohody byla provedena dne 4. července 1963 v Mogadišo.

      Podle ustanovení článku XII, odstavce 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 4. července 1963.
. . .

Zavřít
MENU