66/1963 Sb.Vládní nařízení o úpravě působnosti ve věcech cestovních pasů

Částka: 039 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. září 1963 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 28. srpna 1963 Nabývá účinnosti: 7. září 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 63/1965 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 1965
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU