64/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958

Částka: 038 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. srpna 1963 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 26. července 1963 Nabývá účinnosti: 1. června 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

64

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 26. července 1963

o Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958


      Dne 14. dubna 1891 byla sjednána Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží, která byla revidována naposledy dne 31. října 1958 v Lisabonu.

      Listina o přístupu Československé socialistické republiky k této Dohodě byla předána švýcarské vládě dne 11. srpna 1961.

      Dohoda vstoupila podle svého článku 6 odstavce 1 v platnost dnem 1. června 1963. Tímto dnem vstoupila Dohoda v platnost rovněž pro Československou socialistickou republiku.
. . .

Zavřít
MENU