63/1963 Sb.Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška č. 199/1958 Ú. l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel

Částka: 037 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. srpna 1963 Autor předpisu: Státní úřad sociálního zabezpečení
Přijato: 12. srpna 1963 Nabývá účinnosti: 23. srpna 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 102/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU