61/1963 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti měřidel a měření

Částka: 036 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. srpna 1963 Autor předpisu: Úřad pro normalizaci a měření
Přijato: 8. srpna 1963 Nabývá účinnosti: 17. srpna 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 505/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU