58/1963 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají prozatímní pravidla pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodci

Částka: 034 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. července 1963 Autor předpisu: Státní arbitráž
Přijato: 8. července 1963 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 116/1984 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1985
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU