57/1963 Sb.Zákon o advokacii

Částka: 033 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. července 1963 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. července 1963 Nabývá účinnosti: 19. července 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 118/1975 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1976
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU