55/1963 Sb.Zákon o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně)

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. července 1963 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. července 1963 Nabývá účinnosti: 18. července 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 53/1968 Sb. Pozbývá platnosti: 29. dubna 1968
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU