53/1963 Sb.Zákon, jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb.

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. července 1963 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. července 1963 Nabývá účinnosti: 17. července 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

53

Zákon

ze dne 9. července 1963,

jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb.


      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Ustanovení § 203 trestního zákona ze dne 29. listopadu 1961 č. 140 Sb. se mění takto:


§ 203

Příživnictví

      (1) Kdo pokračuje v soustavném vynechávání pracovních směn bez závažného důvodu nebo v předstírání pracovní neschopnosti, ač byl již pro takový čin postižen místním lidovým soudem nebo národním výborem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením.

      (2) Kdo se soustavně vyhýbá poctivé práci a dává se někým vydržovat nebo si prostředky k obživě opatřuje jiným nekalým způsobem, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU