51/1963 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o evidenci knihoven jednotné soustavy, o meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů

Částka: 030 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. července 1963 Autor předpisu: Ministerstvo školství a kultury
Přijato: 25. června 1963 Nabývá účinnosti: 13. července 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 88/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 13. března 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

51

Vyhláška

ministerstva školství a kultury

ze dne 25. června 1963

o evidenci knihoven jednotné soustavy, o meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů


      Ministerstvo školství a kultury v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány stanoví podle § 3 odst. 5 zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven:


Část I

Evidence knihoven jednotné soustavy

§ 1

      (1) Knihovny jednotné soustavy (dále jen "knihovny") jsou povinny přihlásit se do evidence u okresního národního výboru, v jehož obvodu působí. Pokud jsou knihovny organizační složkou jiných zařízení (ústavů),1) přihlásí je do evidence toto zařízení (ústav).
. . .

Obsah předpisu:
Část I - Evidence knihoven jednotné soustavy
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Část II - Meziknihovní výpůjční služba
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Část III - Přednostní právo knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Část IV - Ustanovení závěrečná
§ 18  
Příloha č. 1 - Vzor přehledu o knihovnách v okrese:
Zavřít
MENU