50/1963 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskově chyby ve vyhlášce Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků č. 47/1963 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků

Částka: 029 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 12. července 1963 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 12. července 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 55/1967 Sb. Pozbývá platnosti: 5. června 1967
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU