46/1963 Sb.Vyhláška ministra-předsedy Státní plánovací komise a ministra financí o racionalizačních opatřeních investiční povahy ve státních hospodářských organizacích

Částka: 027 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. června 1963 Autor předpisu: Ministerstvo financí; Státní plánovací komise
Přijato: 6. června 1963 Nabývá účinnosti: 25. června 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 92/1965 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1966
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU