44/1963 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 42/1961 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany

Částka: 026 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. června 1963 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. května 1963 Nabývá účinnosti: 19. června 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 259/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 1999
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU