43/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o výměně nót mezi velvyslanectvím Československé socialistické republiky v Sofii a ministerstvem zahraničních věcí Bulharské lidové republiky o ujednání o provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních sjednané mezi oběma zeměmi v Praze dne 13. dubna 1954

Částka: 025 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. června 1963 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 17. května 1963 Nabývá účinnosti: 1. března 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 3/1978 Sb. Pozbývá platnosti: 6. ledna 1978
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU