42/1963 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut Krkonošského národního parku

Částka: 024 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. června 1963 Autor předpisu: Ministerstvo školství a kultury
Přijato: 24. května 1963 Nabývá účinnosti: 10. června 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 165/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 10. května 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU