41/1963 Sb.Vládní nařízení o zřízení Krkonošského národního parku

Částka: 024 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. června 1963 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. května 1963 Nabývá účinnosti: 10. června 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 165/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 10. května 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU