40/1963 Sb.Vládní vyhláška o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským a lesním organizacím

Částka: 023 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. května 1963 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. května 1963 Nabývá účinnosti: 1. června 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 103/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU