39/1963 Sb.Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávek důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. května 1963 Autor předpisu: Státní úřad sociálního zabezpečení
Přijato: 15. května 1963 Nabývá účinnosti: 1. června 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

39

 

V Y H L Á Š K A

 

předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení

 

ze dne 15. května 1963

 

o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování

o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění)

národními výbory Jihomoravského kraje

 

 

Předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry, Jihomoravským krajským národním výborem a s Ústřední radou odborů podle § 69 odst. 1 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 41/1958 Sb., a podle § 75 odst. 4 zákona č. 32/1962 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků:

 

§ 1

 

Zrušuje se vyhláška č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje; národní výbory tohoto kraje rozhodují proto ve věcech důchodového zabezpečení družstevních rolníků a ve věcech důchodového pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících ve stejném rozsahu jako národní výbory v ostatních krajích.*)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU