38/1963 Sb.Vyhláška Ústřední správy energetiky o zřizování a provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. května 1963 Autor předpisu: Ústřední správa energetiky
Přijato: 16. května 1963 Nabývá účinnosti: 11. ledna 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/1987 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1988
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU