35/1963 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. dubna 1963 Autor předpisu: Ministerstvo školství a kultury
Přijato: 8. dubna 1963 Nabývá účinnosti: 1. září 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 84/1965 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1965
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU