31/1963 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě

Částka: 017 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. dubna 1963 Autor předpisu: Ministerstvo školství a kultury
Přijato: 4. dubna 1963 Nabývá účinnosti: 5. dubna 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 111/1998 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1999
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

31

VYHLÁŠKA

ministerstva školství a kultury

ze dne 4. dubna 1963,

kterou se doplňuje statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě


      Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se Státní plánovací komisí podle § 17 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:


Čl. I

      Ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 96/1961 Sb., kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě zní:

      "(2) Instituty dále organizují:

a)
tříleté ucelené studium otázek řízení a plánování národního hospodářství pro vybrané pracovníky z praxe s ukončeným středoškolským vzděláním nebo výjimečně jiným vzděláním, které v souhrnu s dlouholetou úspěšnou praxí dává předpoklady k tomuto studiu, přičemž absolventi tohoto studia, kteří s úspěchem vykonají státní závěrečnou zkoušku, dosáhnou kvalifikace "promovaného ekonoma";
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU