26/1963 Sb.Vyhláška ministra dopravy o změně a doplnění vyhlášky č. 266/1956 Ú. l, kterou se vydává přepravní řád pro železniční a automobilovou přepravu kusových zásilek

Částka: 014 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. března 1963 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 8. února 1963 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 211/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1965
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU