25/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě cestujících, Úmluvě o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě a Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě zboží

Částka: 013 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 19. března 1963 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 15. února 1963 Nabývá účinnosti: 30. září 1962
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

25

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 15. února 1963

o Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě cestujících, Úmluvě o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě a Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě zboží


      Dne 2. července 1962 byly odevzdány generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů listiny o přístupu Československé socialistické republiky:

1.
k Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě cestujících sjednané v Ženevě dne 14. prosince 1956, s výhradou k článku 9, obsahujícímu ustanovení o řešení sporů,

2.
k Úmluvě o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě sjednané v Ženevě dne 18. května 1956, s výhradou k článku 10, obsahujícímu ustanovení o řešení sporů a
. . .

Zavřít
MENU