23/1963 Sb.Zákon o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci

Částka: 012 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. března 1963 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. března 1963 Nabývá účinnosti: 6. března 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 21/1971 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1971
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU