20/1963 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody

Částka: 011 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. února 1963 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 14. února 1963 Nabývá účinnosti: 1. března 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 35/1979 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1980
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU