19/1963 Sb.Vyhláška ministerstva financí o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob

Částka: 010 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. února 1963 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 15. února 1963 Nabývá účinnosti: 26. února 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 72/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU