17/1963 Sb.Vládní nařízení o zřízení přírodovědecké fakulty University P. J. Šafárika v Košicích

Částka: 009 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. února 1963 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. února 1963 Nabývá účinnosti: 1. března 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


17

 

V L Á D N Í   N A Ř Í Z E N Í

 

ze dne 8. února 1963

 

o zřízení přírodovědecké fakulty University P. J. Šafárika v Košicích

 

 

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:

 

§ 1

 

Na Universitě P. J. Šafárika v Košicích se zřizuje fakulta přírodovědecká.

 

§ 2

 

Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1963.

 

 

Široký v. r.

 

 

Zavřít
MENU