15/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou

Částka: 008 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. února 1963 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 22. ledna 1963 Nabývá účinnosti: 10. ledna 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

15

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 22. ledna 1963

o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou


      Dne 29. května 1961 byla v Praze podepsána Smlouva o přátelství mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou.

      Se Smlouvou vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 19. září 1961 a president republiky ji ratifikoval dne 11. prosince 1961. Ratifikační listiny byly vyměněny dne 10. ledna 1963 v Djakartě.

      Podle svého článku 7 Smlouva nabyla platnosti dne 10. ledna 1963.

      České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.


Smlouva

o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou
. . .

Zavřít
MENU