13/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě

Částka: 008 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. února 1963 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. ledna 1963 Nabývá účinnosti: 11. ledna 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

13

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 12. ledna 1963

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě


      Dne 20. června 1962 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě.

      Vláda Československé socialistické republiky schválila Dohodu dne 30. srpna 1962. Schválení Dohody bylo sděleno senegalské straně nótou ze dne 28. září 1962. Nótou ze dne 11. prosince 1962 sdělila senegalská strana, že Dohoda byla schválena vládou Republiky Senegal.

      Podle ustanovení článku 20 vstoupila Dohoda v platnost dne 11. ledna 1963.

      České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.


Dohoda

mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě


      Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Senegal přejíce si napomáhat rozvoji letecké dopravy mezi Československem a Senegalem a uplatňovat v této oblasti v co nejširší míře mezinárodní spolupráci, přejíce si použít v této dopravě zásad a ustanovení Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsané v Chicagu 7. prosince 1944, se dohodly takto:


Hlava I

Všeobecná ustanovení

Článek 1

      Smluvní strany si vzájemné poskytují práva stanovená v této Dohodě za účelem zřízení mezinárodních civilních spojení uvedených v Příloze této Dohody.


Článek 2

      Při provádění této Dohody a její Přílohy:
. . .

Zavřít
MENU