11/1963 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1963

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. února 1963 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. ledna 1963 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1963
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

11

 

Rozpočtový zákon na rok 1963

 

ze dne 25. ledna 1963

 

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

§ 1

 

Ú k o l y   s t á t n í h o   r o z p o č t u   n a   r o k   1 9 6 3

 

Státní rozpočet na rok 1963 zajišťuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství finanční prostředky k zabezpečení plánovaných úkolů.

 

§ 2

 

S t a n o v e n í   v ý š e   s t á t n í h o   r o z p o č t u

 

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 125 876 949 000 Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 125 814 840 000 Kčs, takže vyplývá rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 62 109 000 Kčs.

 

(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 35 710 900 000 Kčs.

 

§ 3

 

Ú č i n n o s t

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963.

 

 

Novotný v. r.

 

Fierlinger v. r.

 

Široký v. r.

 

 

1. příloha zákona č. 11/1963 Sb.

 

Celkový přehled státního rozpočtu Československé socialistické republiky na rok 1963

 

 

Příjmy

 

Kčs
(v tisících)

 

Výdaje

 

Kčs
(v tisících)

 

 

Příjmy ze socialistického hospodářství

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Ú k o l y   s t á t n í h o   r o z p o č t u   n a   r o k 1 9 6 3
§ 2 - S t a n o v e n í   v ý š e   s t á t n í h o   r o z p o č t u
§ 3 - Ú č i n n o s t
Zavřít
MENU