7/1963 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l., o přepravním řádu pro městskou hromadnou dopravu osob (městský přepravní řád)

Částka: 004 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. ledna 1963 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 27. prosince 1962 Nabývá účinnosti: 31. ledna 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 127/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU