3/1963 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů

Částka: 001 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 5. ledna 1963 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. ledna 1963 Nabývá účinnosti: 5. ledna 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 133/1970 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1971
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU