129/1962 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o změně vyhlášky č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě

Částka: 071 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 1962 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 21. prosince 1962 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 68/1979 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1980
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU