127/1962 Sb.Vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků

Částka: 070 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 1962 Autor předpisu: Ministerstvo výstavby
Přijato: 22. prosince 1962 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 128/1967 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1968
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU