126/1962 Sb.Vládní nařízení, kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství

Částka: 069 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. prosince 1962 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. prosince 1962 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 70/1973 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1973
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU