119/1962 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu

Částka: 064 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 1962 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 24. listopadu 1962 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 32/1972 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1972
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU