88/1962 Sb.Vyhláška ministerstva financí o zdaňování prémií a odměn

Částka: 046 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. září 1962 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 22. srpna 1962 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 24/1967 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1967
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU